Pamata finanšu aprēķins – izdevumi un ienākumi

Dažiem var šķist, ka aprēķināt dažādus finanšu rādītājus ir grūti, bet tā nemaz nav. Viens no vienkāršākajiem, ko bieži vien māca arī biznesa u.c. mācību stundās vismaz vidusskolā. Šāda veida aprēķins var parādīties arī matemātikas klasēs jau agrāk. Protams, ja tiek runāts tieši par uzņēmumiem, šāda veida aprēķinam ir daudz svarīgāka nozīme, jo finanšu rādītāji ietekmē, cik daudz ir iespējams investēt, mārketinga plānus, konkurences iespējas starptautiskā vai vietējā tirgū utt.

Ienākumus sauc arī par peļņu. Tā nosaka naudu, kas tiek piešķirta (nopelnīta) no pārdošanas, akciju cena (ja tiek pārdots produkts (-ti)). Protams, ir vērs ņemt vērā arī visas izmaksas, kas rodas.

Lai aprēķinātu uzņēmuma peļņu, ir jāzina:

  • pārdošana sastāv no komisijas maksām/atlaides + preču izmaksas + bruto peļņas
  • bruto peļņu veido mainīgas + fiksētās izmaksas + tīrā peļņa
  • dinero urgente online
  • Pārdošana, bruto peļņa un tīrā peļņa ir uzņēmuma nopelnītie ienākumi
  • Preču izmaksas, komisijas/atlaides, mainīgās un fiksētās izmaksas ir uzņēmējdarbības izdevumi.

Peļņas un zaudējumu aprēķins parāda uzņēmuma plānoto un faktisko peļņu.

Pārdošana

Uzlabojiet peļņu, detalizētāk apskatot naudu, ko iegūstat no pārdošanas. Ir nepieciešams palielināt vai uzlabot tādus aspektus kā klientu skaits, esošo klientu pirkto preču vai pakalpojumu apjoms un pārdošanas cena. Ja ir izveidota laba mārketinga stratēģija, tā palīdzēs palielināt klientu skaitu vai pirkto summu. Palielināt pārdošanas apjomu ir iespējams, ja starp mērķiem ir nodrošinot pēc iespējas vairāk potenciālo klientu, kas uzzinātu par konkrēto biznesu un to, ko jums piedāvāt. Esošajiem klientiem ir jābūt apmierinātiem ar jūsu produktu vai pakalpojumu un vēlmei iegādāties vairāk no tā. Mārketinga plānā ir jābūt uzskaitītām galvenajām mārketinga stratēģijām, paskaidrots, kā katrs darbosies, cik tas maksās un kā stratēģijas atbalstīs viens otru. Tirgus izpētes veikšana palīdz noteikt un definēt mārketinga iespējas un problēmas, kā arī radīt pārdošanas apjomu.

Izdevumi

Izdevumi nenoliedzami tiešā veidā ietekmē peļņu. Katram uzņēmumam vai privātpersonai ir svarīgi pārskatīt izdevumus un meklējiet veidus, kā tos samazināt. Izdevumu nodalīšana kategorijās palīdz aprēķināt izmaksas. Tas arī palīdz redzēt, kur tie pieaug vai var tikt samazināti. Izdevumu kategorijas ietver:

  • Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Tie ir izdevumi, kas tieši saistīti ar pārdošanu, piemēram, minicreditos con asnef, krājumu vai sastāvdaļu pirkšana, kravas pārvadājumu izmaksas, ja preces tiek nosūtītas uz uzņēmumu vai algas, ja darbinieks (-ki) strādā tieši, lai ražotu vai kā savādāk iegūtu preci vai pakalpojumu pārdošanai.

  • Fiksētās izmaksas

Tie ir izdevumi, kas paliek nemainīgi arī tad, ja notiek pārdošanas pieaugums u.tml., piemēram, īre, apdrošināšana, licences maksa, komunālie maksājumi utt.

  • Mainīgie izdevumi

Tie ir izdevumi, kas palielinās vai pazeminās atkarībā no veiktajiem pārdošanas apjomiem, piemēram, reklamēšana, piegādes izmaksas un elektroenerģiju (sevišķi, ja uzņēmums u.c. pats ražo kādu produktu).

Izdevumi un ienākumi ir finanšu rādītāji, kas ir vieni no galvenajiem gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Līdzīgi ir arī ar uzņēmumiem, kuri sniedz dažādus pakalpojumus, jo, piemēram, varbūtība, ka klients uzticēsies institūcijai, kurai ir lieli parādi un maz ieņēmumi, ir daudz mazāki. Protams, ir arī citi aspekti, ko ir jāņem vērā.